இலங்கையின் விமானவியல் தொல்பொருளியல்
விமானவியல் தொல்பொருளியல் இலங்கையில் நிறுவுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வுகளை பதிவிடுவதற்கு இந்த வலைப்பதிவு(புளோக்) குறிப்பு நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது

எழுத்துருவிலான சாட்சிகள்

இலங்கையில் புராதன விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான எழுத்துருவ சாட்சிகள்.

இலங்கை உலகின் அதிசயமாகும். அது போல இலங்கையைப் பற்றி நாம் அறியாத விடயங்கள் பல உண்டு. புராதான காலத்தில் இலங்கையில் காணப்பட்ட விமான தொழில்நுட்பம் அதில் முக்கிய இடம் பெறுகிறது. அது தொடர்பான தகவல்கள் காணப்படும் நூல்கள், கல்வெட்டுகள், கலைப் படைப்புகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் முறைகள் இருந்தால் அவற்றை என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ள மறக்க வேண்டாம். நீங்கள் சிங்கள, தமிழ், மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் தொடர்பு கொண்டு கீழ் கண்ட விடயங்கள் தொடர்பில் தகவல்களை வழங்கலாம்.

 • புராதன விமானிகள்,
 • புராதன விமானங்கள்,
 • புராதன விமான நிலையங்கள்,
 • புராதன விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான ஓவியங்கள்,
 • புராதன விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான வேலைப்பாடுகள்,
 • புராண விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான மனித ஆக்கங்கள்,
 • புராதன விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான சம்பிரதாய நடனங்கள்,
 • புராதன விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான சம்பிரதாய இசை வடிவங்கள்,
 • புராதன விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான சடங்குகள்,
 • புராதன விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான பொறிமுறை,
 • இரகசிய பிரதேசங்கள் அல்லது தொல் பொருளியல் ரீதியான முக்கிய இடங்கள்.
 • புராதன விமான தொழில்நுட்பம் தொடர்பான கர்ண பரம்பரைக் கதைகள்.

சிறு குறிப்புகள், ஒலி நாடாக்கள், மற்றும் காணொளி இணைப்பு, அல்லது வேறு ஏதேனும் முறையில் அத்தகவல்களை முன்வைக்க முடியும்.